Tradiční čínská medicína se snaží svými terapeutickými postupy dovést organismus zpět do svého stavu harmonie. Každá nemoc je totiž jakýsi stav nerovnováhy organismu. Nerovnováha tzv. Yinu a Yangu. To jsou to dva aspetky každé věci kolem nás i v nás samotných, ať už se jedná o tělo, duši, emoce, vztahy, přírodu nebo vesmír. Učení o Yinu a Yangu je jedním ze základů teorie TCM. Yin a Yang jeden bez druhého nedokážou existovat, ale zároveň mají tendeci se neustále převažovat. Tím může jak v organismu, tak i mimo něj docházek k nerovnováze, k tzv. nadbytku, kdy jeden z nich začne převažovat nebo k tzv. nedostatku, kdy jeden z nich začne ubývat. Pokud dojde k takové nerovnováze, vypukne nemoc.

Náš organismus je ve svém základu harmonnický, rodí se jako nepopsaná tabule a Yinové a Yangové aspetky jsou v rovnováze. Tím, jak rosteme, učíme se, vytváříme si určité návyky, můžeme svým životním stylem a svými návyky buďto udržovat svou rovnováhu nebo ji narušit. Toto učení se nevztahuje pouze na lidský organismus, Yin a Yang můžeme vidět ve své podstatě všude, kam se podíváme. Současná doba je velmi náročná na jednotlivce. Je velmi zrychlená, náročná na výkony, úspěch, flexibilitu člověka. Organismus je tak zbytečně vystaven tlaku a velkému stresu. Je často vidět nerovnováha mezi výkonem a odpočinkem. A tím může postupně vzniknout nerovnováha mezi Yinem a Yangem v samotném organismu – konkrétně se pak může projevit jako bolest hlavy, nervozita, nespavost, poruchy menstruačního cyklu u žen atd. Pokud tyto příznaky trvají dlouho a překrývají se pouze léky proti bolesti, léky na spaní, antidepresivy, tedy ovlivňují se pouze větve ne kořen – příčina problému, mohou pak přejít v závažná onemocnění. TCM se svými terapeutickými postupy a především ovlivňování kořene, tedy příčiny problému, snaží o znovunastolení rovnováhy mezi Yinem a Yangem a tím k napravení problému.

 

TCM při své terapii používá přírodní cestu, přírodní produkty. Do organismu se tedy nedostávají žádné chemicky vytvořené látky, u kterých můžeme často pozorovat řadu vedlejších účinků.

Protože se TCM při své terapii zabývá a ovlivňuje především příčinu problému, samotná léčba většinou trvá delší dobu. V této zrychlené době se to může zdát jako slabý článek této terapie. Pokud se ale příčina problému vyřeší, výsledkem je pak uplné vymizení problému.