Veškerý text je citací ze stránek www.duanggu.cz, napsaný naším vedoucím lékařem MUDr. Jozefem Luckým, TCM CLINIC.

 

 

Císařský dvorní lékař Chao Yuanfang (550 – 630), ve svém díle „Všeobecná rozprava o původu a příznacích nemocí“, napsal (překlad upraven do soudobé pochopitelné podoby):
„Uvnitř člověka existuje trojitá zlá síla. Na svět přichází spolu s člověkem a je nejzlovolnější… Tato síla se snaží přizvat do těla nejrůznější škodlivé vlivy a tak vyvolávat utrpení.“

 

Dalším důležitým poznatkem je tento citát: „Základnu má tato škodlivá síla ve střevech, odkud páchá zlo na třech tělesných úrovních – tzv. ve třech „rumělkových polích“. Je živa a sílí z patera zrní (semen).“

 

Tři oblasti, kde se škodlivý vliv zejména projevoval, se ve staré Číně nazývaly „rumělkovými poli“. Tento termín bychom dnes v anatomických atlasech hledali marně, s určitým zjednodušením se dá horním „rumělkovým polem“ označit mozek, smyslové orgány a náš celkový mentální stav. Do středního spadá srdce, cévní systém a hlavní orgány podílející se na trávení a k dolnímu poli patří střeva, vylučovací ústrojí a celkový stav adaptability organizmu, opět zjednodušeně – výdrže či kondice.

 

Termín patero zrní (semen) měl ve staré Číně přesně vymezený význam, patřily tam všechny tehdy známé obiloviny, pseudoobiloviny a „boby“, tedy luštěniny. Konzumace patera zrní může mít tedy neblahý vliv na orgány a vitální funkce ve vyjmenovaných oblastech. Pro omezení tohoto škodlivého vlivu doporučovali staří lékaři přestat výše popsanou „trojitou zlou sílu“ posilovat.

 

Další klasická díla taoizmu jsou v popisu neblahých vlivů podrobnější. Například jeden z taoistických kánonů školy “Nejvyšší čistoty” – Ziyang Zhenren Neizhuan uvádí o škodlivině toto:

 

nahoře (v horním rumělkovém poli) vyvolává závislost na jídle a způsobuje pocity tíhy v hlavě, zastřený zrak, hluchotu, rýmu, zahlenění a slzení, padání vlasů a také vypadávání zubů a zápach z úst. Lidé se stávají depresivní, nebo mohou mít nepochopitelné duševní reakce.
uprostřed (ve středním rumělkovém poli) způsobuje palpitace a dušnost, spaluje nitro a vyvolává únavu, vyčerpanost, vysušení a suchá ústa.
dole (v dolním rumělkovém poli) vyvolává problémy střev.
Rovněž způsobují vysychání kostí a vadnutí kůže, revmatické bolesti kloubů a nechutenství.

 

V dnešní době samozřejmě užíváme jinou klasifikaci nemocí a stejně tak odlišně vypadá i jejich popis. Uvedený výtah z klasických děl však i dnes slouží praktikům tradiční čínské medicíny jako pomůcka při úvahách o vhodnosti nasazení duangu režimu.

 

Která onemocnění se mohou ukrývat za starými popisky si přečtěte v duangu dnes.