Již před první návštěvou je nutné se prokousat vstupním vyšetřením. Prvním krokem je diagnostický dotazník, který je sestaven v kontextu tzv. Systému deseti otázek (diagnostická metoda TCM dotazováním). Je dobré zde vypsat veškeré informace, které Vás trápí. Čím více bude terapeut o problému vědět, tím lépe pro diagnostiku a stanovení terapeutického postupu. Z těchto informací je možné již zmapovat silné a slabé články Vašeho organismu

Při první návštěvě se pak diagnostika dále doladí. Detailně se doptává na vše související s Vaším zdravotním stavem, berou se v úvahu příznaky nemoci tak, jak se mění v čase, individuální konstituce, vlivy okolního prostředí i ročního období. Nakonec se provede diagnostika z jazyka a pulzu. Z takto sebraných dat se sestaví diagnostický obraz nemoci, nerovnováhy a navrhne se terapeutická strategie léčby.

Terapie TCM je postavena na pěti základních pilířích: akupunktura, fytoterapie – bylinná léčba, masáže, cvičení a dietetika.
Terapie se ve svých účincích vzájemně doplňují, proto pro dosažení ideálního účinku je nejvhodnější jejich kombinace.

V naší ordinaci se terapie specializuje především na kombinaci akupunktury, fytoterapie a vhodnou úpravu dietetických opatření na základě určených diagnostických obrazů.