„Dobrý lék chutná hořce, dobrá rada drásá uši.“
(Konfucius, 552 – 479 př. Kr.)

Terapie TCM je postavena na pěti základních pilířích: akupunktura, fytoterapie – bylinná léčba, masáže, cvičení a dietetika.
Jednotlivé terapie se ve svých účincích vzájemně doplňují, proto pro dosažení ideálního výsledku je nejvhodnější jejich kombinace.

V mé ordinaci se terapie specializuje především na kombinaci akupunktury, fytoterapie a vhodnou úpravu dietetických opatření na základě určených diagnostických obrazů.

Akupunktura je velmi účinná u funkčních problémů, bolestivých stavů, nervových bolestí,  vnitřního napětí.

Fytoterapie – bylinná léčba je prospěšná hlavně u organických/systémových onemocnění, u stavů velkého vyčerpání, kdy je potřeba „dolít“ zpět do organismu zásoby neboli palivo pro tělo a duši.

V průběhu léčby je téměř každý poučen o dietetických zásadách dle pravidel TCM, které mohou dále posunout terapii a celkově vylepšit zdravotní stav.

 

Při stanovení terapeutického principu dle TCM se zohledňuje i stav z hlediska západní medicíny. Diagnostika se opírá i o dodané lékařské a laboratorní nálezy. Alternativní medicínu a tudíž i TCM totiž není dobré chápat jako zbrojení proti konvenčním postupům západní medicíny, ale jako vhodný nástroj nebo doplněk ke zlepšení zdraví tam, kde je západní medicína krátká nebo příliš jednostranně zaměřená.