Fytoterapie neboli bylinná léčba je dalším velmi silným nástrojem TCM. Individuálně vytvořené bylinné směsi se skládají z několika bylin, kde každá z nich má ve směsi své místo a funkci. Dohromady pak tvoří dokonalý prostředek k léčbě. Odvar z bylinné směsi (nebo také „Tang“, jak se nazýná v čínštině) je to nejsilnější, co nám byliny dokážou předat.

K léčbě se používají byliny rostoucí v Číně, doplněné o minerály a ojediněle i o živočišné produkty. Naše evropské léčivky se nepoužívají.  Ne proto, že by byly méně účinné, ale proto, že fytoterapie TCM je svázaná staletou empirií a postupy. Za více než čtyři tisíce let zkušeností je v čínské farmakologii, tedy fytoterapii přesně popsáno, co která bylina, respektive co každá její část, dělá. Jinak pracuje v odvaru kořen určité byliny, jinak pracuje stonek, listy, nebo květ. Aby tohle všechno platilo, musí být zachována tzv. Geoautenticita – to znamená, že v bylinné směsi použijeme léčivku, která historicky pochází z oblasti, kde se po tisíciletí vyskytovala a kde se i dnes pěstuje. Pouze takto tak je zaručeno, že bude mít připravený odvar požadované vlastnosti, které jsou popsány v odborných textech.

Fytoterapie je metoda, která léčí především materií. Účinky jednotlivých bylin ve směsi se propojují a výsledný efekt převyšuje účinek každé jednotlivé byliny. V tom spočívá důvod lpění na dodržování starých osvědčených receptů a postupů.

Po určité době užívání bylin se organismus začne vracet zpět ke své rovnováze. Postupem času, jak se stav organismu zlepšuje se dávky léčivek pozvolna snižují až do úplného vysazení, kdy se člověk zase cítí zdráv. Nejde tedy o celoživotní substituci, jak to často vidíme u medikace za pomoci západní medicíny, ale o výuku organismu za pomoci bylin zpět k rovnováze. U některých akutních, kratší dobu trvajících problémů je možné bylinky po zlepšení stavu vysadit skokem. U závažnějších nebo chronických onemocnění, kdy „síla bylin“ již nestačí na změnu, pouze na podporu, se bylinné směsi podávají dlouhodobě.
Bylinné směsi se připravují na předepsaný počet dnů, většinou do následující kontroly. Při další kontrole se směs může dále modifikovat podle aktuální potřeby, nebo se postupě snižuje dávka, vše  opět podle individuální potřeby klienta.

 

Čínské bylinné směsi mají mít několik forem, v kterých je možné byliny podávat.

Odvar (Tang): Původní metoda podávání bylin. Je to nejúčinnější, nejsilnější forma, ale také nejméně chuťově příjemná. Řídí se Konfuciovým „dobrý lék chutná hořce, dobrá rada drásá uši“.

Bylinné granule/tablety (Pian): Lisované bylinky v granulové formě jsou chuťově příjemnější,  účinností nižší než odvary.

Lisované pilulky (Wan): Lisované tradiční směsi do malých kuliček. Chuťově naprosto bezproblémové, účinností jsou opět nižší než u vařených bylin. Nejčastějí se používají pro doléčení nebo  u méně problémových stavů.

 

Bylinná léčba v této podobě je jednou z nejúčinnějších nefarmakologických léčebných metod vůbec. Koncentrace odvaru vypovídá o množství vyvařených účinných látek, které navzájem tvoří složitou mozaiku zacílenou na ovlivnění celého organizmu.