Další důležitou součástí TCM je dietetika, protože jak zní jedno čínské rčení: „Nesprávnou stravou lze hodně uškodit a správnou stravou jen trochu napravit.“ Na dietetice hodně záleží, protože stravou každý den a několikrát za den ovlivňujeme rovnováhu organismu. Stravováním, které je založené na smysluplných pravidlech dokážeme spoustě zdravotních problému předejít. V reálu to pak tedy znamená, že když například každé ráno začneme jogurtem z lednicky, kteý je už sám o sobě chladné povahy, po nejaké době to může způsobit velkou nerovnováhu v organismu a tím mohou nastat velké zdravotní potíže. Pouze následnou úpravou jídelníčku by vlastní léčba trvala dlouho, ale náprava jídelníčku, hodně pomůže v efektivnosti léčeby.

Sun Simiao, lékař a taoista , který se dožil 101 let a do konce života aktivně léčil, řekl: „U svých pacientů nejdříve doporučuji změnu jídelníčku. Pokud to nestačí, volím další metody.“ V současné uspěchané době by změna jídelníčku asi nestačila, protože soudobé nemoci jsou přeci jen trochu složitější a faktorů, které ji ovlivňují, jsme vyvinuli mnohem více. Stále ale platí, že stravování je jedním z velkých nástrojů, který se může stát jak dobrým sluhou, tak zlým pánem. Vhodná úprava jídelníčku je důležitou součástí léčby, u některých diagnóz mají pouze okrajový význam, ale někdy jsou stěžejní. Dietetika staví na střídmosti, různorodosti a pravidelnosti ve stravování. Navíc k těmto obecným pravidlům si čínská dietetika zakládá na „termodynamických“ vlastnostech potravin, což musí být v souladu se stavem pacienta a povahou jeho onemocnění.