16Akupunktura (spolu s fytoterapií – bylinnou léčbou) patří k nejsilnějším nástrojům TCM, za pomocí nich se dá úspěšně ovlivnit zdravotní stav organismu.

Akupunktura je jednou z nejstarších léčebných metod, která se vyvinula v rámci systému TCM. Tato metoda spočívá v napichování speciálních míst na lidském těle tenkými akupunkturními jehličkami. Tyto místa se nazývají akupunkturní body,.

Jednotlivé akupunkturní body leží na průběhu akupunkturních drah, neboli meridiánech. Tyto dráhy  proplétají celé naše tělo a protéká v nich jakási enrgie Qi 气, neboli vitální, životní energie.

Aby byl člověk zdráv, musí životní energie Qi v našem organismu volně proudit a být v harmonii s okolním prostředím, jinakse začnou tvořit stagnace. Pokud se na nějaké úrovni vyskytne nerovnováha, tělo na to zareaguje nejdříve lehkým diskomfortem jako například mírnou bolestí, změnou nálady, nepříjemným pocitem tlaku. Pokud se nerovnováha v toku energie Qi neřeší, prohlubuje se a vzniká nemoc.

Vhodná volba bodů a jejich stimulace napomáhá harmonizovat tok energie Qi, při kterém následně dojde k navození rovnováhy v našem organismu.
Akupunkturou je možné regulovat energii Qi již v začátku obtíží a tím zabránit, aby se nerovnováha rozvinula až do stavu nemoci.
Hlavním cílem akupunktury je uzdravit tělo a obnovit harmonii mezi fyzickým, duševním a emočním aspektem člověka.
Akupunktura je často používána samostatně, u těžších projevů nerovnováhy je velmi úspěšná v kombinaci s fytoterapií – bylinnou léčbou.

Je to efektivní léčebná metoda TCM, bez vedlejších účinků.

Aby byla léčba akupunkturou úspěšná, je zapotřeba na ni docházet pravidelně po určité časové období. Frekvence těchto sezení jsou velmi individuální. Na akupunkturu se většinou dochází jednou až dvakrát týdně, při akutních potížích i denně, při udržovacím tempu pak již méně často, po dobu několika měsíců. Při napichování se používají jednorázové sterilní akupunkturní jehličky.
K akupunktuře se řadí i další přidružené techniky, které využíváme k ovlivňování akupunkturních bodů tlakem (akupresura, Tui Na masáže, Gua Sha), teplem (moxování – nahřívání bodů), nebo podtlakem (baňkování).